Föreningen Wiborg

Föreningen Wiborg är Östra Finlands Nations garantiförening. Den fungerar som en naturlig fortsättning på nationslivet, försöker erbjuda intressant program för sina medlemmar och utvidga sin verksamhet.

Föreningens höstmöte 2014 hölls på Stensböle gård i Borgå på inbjudan av gårdens intendent, Henrik Degerman. Deltagarna fick en intressant presentation av gården och njöt efter mötet av en middag i unik miljö. Sällan har ett höstmöte hållits i en så praktfull omgivning. Man beslöt då utveckla samarbetet med nationens yngre äldre medlemskår, dvs. de medlemmar av nationen som håller på att avsluta sina studier eller nyligen har gjort det. 

Samarbetet med de yngre äldre medlemmarna intensifierades redan i november 2014 då nationen och föreningen arrangerade den första Julskivan. Utsökta traditionella festrätter avnjöts – kräftor, julskinka och pasha. Traditionella sånger ackompanjerade rätterna. 
Föreningen Wiborg har påbörjat en ny tradition genom att delta i fjolårets 7 Januari-soaré. Även yngre äldre medlemmar av nationen deltog, elva personer satt vid bordet Papula. Kvällen var mycket uppskattad och ett deltagande planeras även framöver.

Föreningens vårmöte förlöpte i skärgårdsstämning på inspektor emeritus Olavi Luukkanens villa på Simsalö under Kristi himmelsfärdsdagen. Deltagarna åt även en skärgårdslunch på Simsalö samt fick ön, Sibbo kommuns historia och nutid presenterade av kommunstyrelseledamot Clara Lindqvist.

I samband med höstmötet besöktes Borgå Gymnasium och speciellt det fina gamla biblioteket under ledning av lektor Stefan Hagman. Biblioteket fortsätter förvåna i sin omfattning och eftersom gymnasiet grundades i Viborg redan 1641 var målet mycket passande för vår förening. Då gymnasiet flyttade till Borgå 1723 fick man dock inte med sig så mycket från Viborg, utan biblioteket och inkunablerna har tillkommit under senare år.
Föreningen har med hjälp av Västmanlands-Dala nation i Uppsala och assistans av en äldre nationsmedlem kunnat sammanställa nationens antagligen första sångbok från 1933 som kommer att utges som faksimil inför föreningens 5-års jubileum nästa höst. Sångboken trycks i 100 numrerade och 100 onumrerade exemplar och säljas via nationen och föreningen.

Föreningen planerar minst lika intressanta utflykter i samband med nästa års möten och inprickade finns bl.a. besök till Hertonäs gård och till arboretum Mustila. 
Föreningens styrelse består av Alexander Grandin, ordförande, Ann Holm-Dellringer, Mats Brommels, Olavi Luukkanen, Mikael Westerback, Henri Lohilahti, Fredric Granberg och Albert Andersson. Suppleanter i styrelsen är Yvonne Nygård och Sonja Parkkamäki-Kotakallio. 
Föreningen Wiborgs verksamhet begränsas inte till tidigare nationsaktiva, utan är öppen för alla som vill stöda en levande, svenskspråkig Viborgsnation. Kontakt med föreningen fås via ordforande@foreningenwiborg.fi

Alexander Grandin