Östsvenska Kvinnoförbundet

Östsvenska Kvinnoförbundet har under 2015 gjort flera utfärder, bl.a. till WG-huset för att se Marina Flinckenberg-Gluschkoffs utställning Vid taigans och tundrans eldar. I maj gjordes en utfärd till Kullo gård och höstutfärden gick till Hvitträsk. Vi har också besökt Treenighetskyrkan för att beundra dess ikoner.

På våra månadsmöten i Lyceumklubben har vi bl.a. fått höra Pia-Maria Montonen berätta om Brita Kekkonen, Pia Sovio-Pyhälä kåsera om en Kurresa till Wiborg 1858 och Susanna Lindroos-Hovinheimo föreläsa om Etik i juridiken.

På årsmötet i mars blev vi underhållna av Miro Kari som höll en liten pianokonsert. Jullunchen intogs den här gången på Brändö Casino.

Annika Helkama-Tötterman