Tyrgils Orden

Efter senaste krig samlades några hemlösa viborgsherrar på Svenska Klubben i Helsingfors kring vad som kom att kallas Wiborgsbordet. Verksamheten konsoliderades 1952 och Tyrgils Orden uppstod. Länge var sällskapet ett klubbkotteri med sitt givna bord under onsdagsaftnarna, men banden till Svenska Klubben blev med tiden lösare. I dag samlas Tyrgils Orden till vår- och höstkapitel i Svenska Klubbens hus, men Wiborgsbordet finns inte längre.

Ordenssällskapet har nu cirka 30 medlemmar, alla herrar. Stormästare och slottshövding är Henrik Degerman, som biträds av rådsherrarna Lars-Einar Floman, Mikael Westerback, Robin Ekström och Emer Silius. Åtta kardinaler har den ansvarsfulla uppgiften att välja slottshövding. Kapitlen inleds med en aktuell översikt av slottshövdingen varpå följer ett Wiborgsbetonat föredrag av en utom- eller inomstående föredragshållare. Kapitlet avslutas med en gemensam måltid vartill sjungs särskilt skrivna kantater. En eller två nya medlemmar tillkommer årligen så att styrkan hålls vid status quo.

Vårkapitlet 2015 bjöd på en rundvandring i det gamla Wiborg med Emer Silius som ciceron visande självtagna fotografier från olika decennier. Sådana rundvandringar kan det inte bli för ofta; det gäller en försvinnande värld. Julkapitlet 2015 hölls på S:t Andree-dagen, mera känd för wiborgska smällen. Professor Marika Tandefelt berättade då om Wiborgs mångfaldiga språk.

Henrik Degerman

 

Henrik Degerman