Föreningen 7:e januari

År 1835 grundade en grupp damer i Viborg, på initiativ av fru Sofia Örn, "Frauen-Verein", en förening vars primära mål var att dela med sig till dem som hade det sämre ställt i staden, framför allt barn. För att samla in pengar beslöt damerna anordna en ”maskeradbal” på rådhuset i Viborg den sjunde januari 1836. Tillställningen samlade en riklig publik, inbringade en anständig summa pengar – och blev direkt en årlig tradition. Denna tradition har burit över decennier, genom historisk och politisk turbulens, och slutligen från Viborg till Helsingfors. Maskeradbalen har utvecklats genom olika former av festlig bal, barnfest samt teater och musik (och alltid med lotteri för extra intäkter!) till den soaré vi firar på Riddarhuset i Helsingfors idag. (En fascinerande och detaljerad beskrivning av festens historia finns att läsa i Emer Silius historik 7 januari soiréen 1836-2010, Helsingfors: Tyrgils Museet rf & Föreningen 7 januari rf, 2010, ISBN: 9789529276080.) 

Frauen-Verein fick med tiden namnet Föreningen Sjunde januari, vilket också visar på att välgörenhetsfesten var föreningens främsta verksamhet. Så är det även idag. Dessutom utger föreningen tidningen Wiborgs Nyheter, vilket bidrar till den starka uppgift föreningen numera upplever: att bevara minnet av Viborg samt upprätthålla finländska Viborgs kulturtradition. Föreningen har bland annat gått in för att tillverka kulisser av konstverk med kända Viborgsmotiv samt låtit trycka kort av målningar av den Viborgbördiga konstnären Helena Helkama (1916–2004). Dessa kort finns till försäljning året runt och intäkterna bidrar även till möjligheten att upprätthålla välgörenhetsverksamheten. 

Föreningens styrelse ansvarar för de årliga festarrangemangen samt den övriga verksamheten.

Styrelse

Ordinarie medlemmar: Maria Salenius (ordf), Erik Andersin, Henrik Antell, Irina Halminen, Mika Pynnönen, Rabbe Sandelin (sekr.) och Kirsti Sirviö.

Suppleanter:Annika Helkama-Tötterman, Hannele Helkama-Rågård, Monica Saxén, Harri Tilli, Saara Valtonen och Karen Zilliacus.

Maria Salenius