Tyrgils Orden

Efter senaste krig samlades några hemlösa Wiborgsherrar på Svenska Klubben i Helsingfors kring vad som kom att kallas Wiborgsbordet. Verksamheten konsoliderades 1952 och Tyrgils Orden uppstod. Länge var sällskapet ett klubbkotteri med sitt givna bord under onsdagsaftnarna, men banden till Svenska Klubben blev med tiden lösare. I dag samlas Tyrgils Orden till vår-och höstkapitel i Svenska Klubbens hus, men Wiborgsbordet finns inte längre.

Ordenssällskapet har nu cirka 30 medlemmar, alla herrar. Stormästare och slottshövding är Henrik Degerman, som biträds av rådsherrarna Lars-Einar Floman, Mikael Westerback, Robin Ekström och Emer Silius. Åtta kardinaler har den ansvarsfulla uppgiften att välja slottshövding. Kapitlen inleds med en aktuell översikt av slottshövdingen varpå följer ett Wiborgsbetonat föredrag av en utom- eller inomstående föredragshållare. Kapitlet avslutas med en gemensam måltid vartill sjungs särskilt skrivna kantater. En eller två nya medlemmar tillkommer årligen så att styrkan hålls vid status quo.

Under vårkapitlet den 24 maj 2017 gästades vi av presidenten för Östra Finlands hovrätt (tidigare Wiborgs hovrätt) Pertti Nieminen, som berättade om hovrättens historia i Wiborg och Kuopio. Höstkapitlet hölls traditionellt på smälledagen den 30 november. Sami Tuurna berättade om sin farfar, Wiborgs förste och siste stadsdirektör Arno Tuurna. Grönsiskans äventyr vid Fontankan återupplevdes med inlevelse.

Henrik Degerman