Föreningen Wiborg

Föreningen Wiborg har under fjolåret intensifierat samarbetet med Östra Finlands Nation som utmynnat i nationsmötets beslut att utropa garantiföreningen till nationens seniorförening. Det innebär att de äldre medlemmarnas ärenden framöver kommer att skötas av garantiföreningen. Nationens äldremedlemsavgift kommer att inkasseras av Föreningen Wiborg. I framtiden betalar många äldre medlemmar sålunda endast 25 € årligen i medlemsavgift och inte 2 × 25 € som nu.
Avgiften kommer att bekosta informationsbrev och en del av de evenemang som är avsedda för såväl föreningens medlemmar som nationens äldre medlemmar. Överblivna medel kommer i enlighet med föreningens principer att fonderas för framtiden. Det nya systemet medför minskade inkomster för nationen men även minskade utgifter och mindre praktiskt arbete.

Föreningen behöver i sin tur inte konkurrera om nationens äldre medlemmar.
Nationens äldre medlemmar blir i framtiden inbjudna att delta i alla Föreningen Wiborgs evenemang och åtnjuter även alla tidigare förmåner såsom kuratorsbrev, nationstidningen Paprika samt inbjudan till nationens äldremedlemsträffar. Mer information om de praktiska detaljerna skickas ut av nationen och föreningen i början av detta år.

Föreningen höll sitt vårmöte 2017 på Viborgsrestaurangen Konstan Möljä i Helsingfors och fann restaurangen väl värd ett besök, både för stämningens och för matens skull. Fjolårets exkursion gick till Malmgård i Pernå där såväl herrgården som bryggeriet presenterades av greve Johan Creutz. Besöket avslutades med en munter middag där vi avsmakade bryggeriets sortiment.
Höstmötet hölls i betydligt nyare lokaliteter på Busholmen, där styrelsemedlemmen Albert Andersson presenterade det ytterst intressanta finlandssvenska byggprojektet kvarteret Victoria. Förutom en rundvandring i utrymmena njöt vi av Teknologföreningens restaurangkunnande på Skögul i kvarteret.

Den 30 november hölls föreningens traditionella Julskiva då vi även bekantade oss med de grundrenoverade nationslokalerna i Nya Studenthuset.
Det nya verksamhetsåret inleds på vedertaget sätt i januari vid Papula-bordet på Riddarhuset under 7 januarisoarén. Kontakt med föreningen fås på e-postadressen ordforande@foreningenwiborg.fi

Alexander Grandin