Föreningen Wiborg

Östra Finlands Nations garantiförening, Föreningen Wiborg, har till fullo tagit över ansvaret som nationens seniorförening. Nationens kommande 100-årsjubileum och speciellt nationshistoriken har engagerat föreningen på många plan. En omfattande historik om nationen kommer att kräva mycket forskning. Skulle projektet misslyckas riskerar en betydande del av nationens historia att gå förlorad. Ett brett engagemang för historiken kommer att behövas.

Verksamhetsåret inleddes traditionsenligt med deltagande i 7 januarisoarén vid bordet Papula. Föreningens vårmöte hölls på restaurang White Lady där beslut även togs om att delta i Västmanlands-Dala nations vårbal.

Vårbalen i Uppsala besöktes av en handfull äldre medlemmar utöver cirka femton aktiva nationsmedlemmar. Det var ett nöje att konstatera att vårbalen hållit formen.

Årets sommarexkursion arrangerades som en kryssning till Borgå med J.L.Runeberg i vackert väder. Höstmötet hölls som en söndagsbrunch på restaurang Dylan on the block i Helsingfors. Tillsammans med nationen firades i december en Julskiva med förnyat koncept. Medlemmarna fick även kallelse till 7 januarisoarén och traditionell fördrink på restaurang Salutorget.

Alexander Grandin