7 januari-soarén

Vi ser fram emot att bjuda till bal igen lördagen den 21 januari 2023 på Riddarhuset.

ANMÄL DIG TILL SOARÉN!
 
Den som gärna köper sitt exemplar Wiborgs Nyheter på festen och som önskar få tillgång till årets nummer, kan få tidningen hemskickad genom att prenumerera på tidningen via e-postadressen ann.dellringer@gmail.com eller tfn 045-1673134. Tidningen torde även inom kort att finnas tillgänglig på Akademiska Bokhandeln.  

Styrelsen
Föreningen Sjunde januari rf


7 januari-juhla

Käännämme nyt katseemme kohti uutta juhlaa lauantaina 21. tammikuuta 2023.

ILMOITTAUDU JUHLAAN!
 
Niiden, jotka mielellään ovat ostaneet Wiborgs Nyheter -lehden juhlan aikana, on mahdollista saada lehti kotiosoitteeseen ryhtymällä tilaajaksi. Helpoiten se onnistuu sähköpostitse: ann.dellringer@gmail.com tai puh. 045-1673134. Lehti tullee myös lähiaikoina myyntiin Akateemiseen kirjakauppaan.  

Hallitus
Föreningen Sjunde januari rf


Föreningen 7 Januari r.f.

är en välgörenhetsförening med gamla anor. Föreningen arrangerar en välgörenhetsbal varje år i januari, nuförtiden på Riddarhuset i Helsingfors. Den första balen ordnades år 1836 i Wiborg. Läs mer.


Tidningen Wiborgs Nyheter utkommer med ett nummer i året, i januari.
I tidningen finns många intressanta artiklar om Wiborgs historia och nutid. Se tidningens arkiv.

Redaktion: lefloman@gmail.com
Adressförändringar & prenumerationer: ann.dellringer@gmail.com
Prenumerationspris 18 euro.
Tidningen kan även köpas på Akademiska Bokhandeln.