Vi skjuter upp 7 januari-soarén till år 2022

Styrelsen för föreningen 7 januari beslöt under sitt möte den 9 november att uppskjuta soaarén 2021 på grund av restriktionerna i samband med sars-cov-2-epidemin, samt det förväntat låga deltagandet med beaktande av målgruppens åldersprofil. Datum för nästa soaré år 2022 slogs fast till den 22 januari 2022, ett datum som alltså redan nu kan föras in i almanackorna.


Föreningen 7 Januari r.f. är en välgörenhetsförening med gamla anor. Föreningen arrangerar en välgörenhetsbal varje år i januari, nuförtiden på Riddarhuset i Helsingfors. Den första balen ordnades år 1836 i Wiborg. Läs mer.


Tidningen Wiborgs Nyheter utkommer med ett nummer i året, i januari.
I tidningen finns många intressanta artiklar om Wiborgs historia och nutid. Se tidningens arkiv.

Redaktion: lefloman@gmail.com
Adressförändringar & prenumerationer: ann.dellringer@gmail.com
Prenumerationspris 18 euro.
Tidningen kan även köpas på Akademiska Bokhandeln.