Vi firar 7 januari-soarén

lördagen den 18 januari 2020 kl. 18 på Riddarhuset i Helsingfors. Festtalet ”Viborgs hovrätt – lag och dramatik” hålls av tidigare hovrätts­presidenten, justitierådet Mikael Krogerus

Under kvällen får vi även höra musik av Kvartetti Valli samt dansa till toner av Pertti Metsärinnes orkester. Supékortets pris inklusive måltidsdrycker är 110 euro för vuxna och 85 euro för ungdomar under 18 år. Kom ihåg att ta med en del kontanter för lotteriet, kringlorna m.m. Anmälningar och bordsreserveringar senast fredagen 10.1.2020

Till anmälningsformuläret

Supékortet skall betalas senast 10.1.2020 till kontot Nordea fi74 1572 3000 3725 99 Behållningen från festen går till välgörenhet och till föreningens kulturella verksamhet. Frack eller mörk kostym med ordnar.


Föreningen 7 Januari r.f. är en välgörenhetsförening med gamla anor. Föreningen arrangerar en välgörenhetsbal varje år i januari, nuförtiden på Riddarhuset i Helsingfors. Den första balen ordnades år 1836 i Wiborg. Läs mer.


Tidningen Wiborgs Nyheter utkommer med ett nummer i året, i januari.
I tidningen finns många intressanta artiklar om Wiborgs historia och nutid. Se tidningens arkiv.

Redaktion: lefloman@gmail.com
Adressförändringar & prenumerationer: ann.dellringer@gmail.com
Prenumerationspris 16 euro.
Tidningen kan även köpas på Akademiska Bokhandeln.