Handelsgillet i Wiborg

Handelsgillet i Wiborg r.f. grundades 1887 av bergsrådet Seth Sohlberg. Fram till vinterkriget verkade Gillet i egna lokaliteter vid Karjaportsgatan 7 i Wiborg. Efter kriget gav Handelsgillet i Helsingfors en fristad åt Gillet, som nu har c. 130 medlemmar. I Helsingforsgillets hus finns Wiborgsrummet, som Gillet använder och vars väggar pryds med wiborgstavlor.

Gillet är en sällskapsklubb som slår vakt om den forna hemstadens kulturella och historiska värden. Gillet har årligen två medlemsmöten följda av föredrag och supé och brukar årligen arrangera en exkursion. Tidigare exkursioner har gått till Högkvartersmuséet i S:t Michel, Viborg, Ateneum med flera. Gillet deltar även med eget bord på 7 Januari soarén på Riddarhuset.

Som medlem av Gillet kan antas ”för gillet och dess verksamhet intresserad välfrejdad man”. Intresserade kan kontakta ordförande Jan Sandström via epost till jansandstrom1@outlook.com.

Gillets styrelse består år 2022 av ordförande Jan Sandström, viceordförande Niklas Simberg, sekreteraren Albert Andersson, skattmästaren Johan Björkell, klubbmästaren Paul Nouro, intendenten Derek Breitenstein samt ministern utan portfölj Alexander Grandin.