Tyrgilsmuseet r.f.

Tyrgilsmuseet r.f. grundades år 1972 med uppgiften att samla minnen från Viborg samt främja den kulturhistoriska forskningen kring Viborg och dess inflytelseområde. Museet har samlat in en mångsidig uppsättning av konstverk, föremål, dokument, fotografier, böcker och övrigt viborgsrelaterat material. Konstverken och föremålen är deponerade hos Etelä-Karjalan museo i Villmanstrand som förvarar och i mån av möjlighet ställer ut dem. Det övriga materialet har överlåtits till Svenska Litteratursällskapets i Finland historiska och litteraturhistoriska arkiv, som har katalogiserat materialet och håller det tillgängligt för forskning. Några föremål har utlånats till Viborgs slott där de ingår i utställningen över självständighetstidens Viborg 1917-1944.

Föreningen har tillsammans med Föreningen 7 januari r.f. gett ut en historik över 7 januari-soiréen 1836-2010 samt årligen till festen utarbetat en presentation av ”Årets Viborgare”, som senare publicerats i Wiborgs Nyheter.

År 2017 ordnades tillsammans med Föreningen 7 januari ett besök till Monrepos-salen vid Nationalbiblioteket där forskare Jaakko Tahkokallio presenterade den boksamling som under det första världskriget överfördes från Monrepos till Helsingfors universitet.

Emer Silius