Viborgs-centret

Viborgscentrets verksamhet har upphört. Orsakerna var ekonomiska. Inkomsterna av centrets serviceverksamhet räckte inte till att täcka utgifterna. Verksamheten var beroende av offentligt stöd som centret årligen hade fått, antingen av undervisnings- och kulturministeriet eller av utrikesministeriet och sporadiskt även av olika stiftelser och fonder. Då statsmaktens sparåtgärder ledde till att ministeriernas stöd för ett par år sedan tog slut var men på centret tvungen att inse att man inte längre kunde underhålla två kontor med personal. Styrelsen tillsatte en kommitté för att klargöra olika finansieringsalternativ men den fann inte någon bestående lösning. Viborgscentrets kontor i Helsingfors och Viborg stängdes och verksamheten lades ner under år 2013 med stöd av medlemsorgationerna.

Viborgscentret har sedan år 2001 verkat som brobyggare mellan finländarna och den nuvarande befolkningen i Viborg och på Näset, i synnerhet inom historieforskning och kultur. Det har ordnats kurser, seminarier och exkursioner med olika teman som har samlat forskare och andra intresserade från båda länderna. Tolknings- och översättningstjänsterna har sänkt språkmuren, en sakkunnig rådgivning och vägledning har skingrat fördomar.

Viborgscentrets arbete har dock inte varit förgäves och tar inte heller slut. Kontakterna till dagens viborgare och stadens myndigheter har burit frukt och finns kvar. Många initiativ som Viborgs-centret har tagit har verkställts och syns i Viborgs gatubild. De permanenta utställningarna över autonomi- och självständighetstiden lockar fortfarande besökare från båda länderna till Viborgs slott. Föreningen Pro Sorvalin Hautausmaa r.y. fortsätter iordningsställandet av Sorvali begravningsplats med frivillig hjälp av ryska och finska ungdomar. Wiborgs Nyheter presenteras för intresserade viborgare. Karelska Förbundet har övertagit arrangemangen för höstbalen på Runda Tornet.

Under Viborgscentrets trettonåriga historia har tiotals personer varit aktiva och offrat sin tid och sin arbetsinsats för centrets syften. I synnerhet minns vi den mångårige ordföranden Hans Andersin. Verksamhetsledaren Galina Pronin har spelat en helt avgörande roll. Andra namn som är värda att särskilt nämnas är Pertti Joenpolvi, Kauko Sipponen och Alla Matvijenko, den sistnämnda speciellt i Viborg.

Föreningsmötet har nu beslutat att upplösa Viborg-centret rf. Som utredningsmän fungerar Galina Pronin och Emer Silius. Formaliteterna i Viborg sköts av Alla Matvijenko.

 

Emer Silius