Viborgs-centret

Viborgscentrets verksamhet upphörde 2013. Orsakerna var ekonomiska. Inkomsterna av centrets serviceverksamhet räckte inte till att täcka utgifterna. Verksamheten var beroende av offentligt stöd som centret årligen hade fått, antingen av undervisnings- och kulturministeriet eller av utrikesministeriet och sporadiskt även av olika stiftelser och fonder. Då statsmaktens sparåtgärder ledde till att ministeriernas stöd tog slut var man på centret tvungen att inse att man inte längre kunde underhålla två kontor med personal. Styrelsen tillsatte en kommitté för att klargöra olika finansieringsalternativ men den fann inte någon bestående lösning. Viborgscentrets kontor i Helsingfors och Viborg stängdes och verksamheten lades ner under år 2013 med stöd av medlemsorgationerna.

Viborgscentret verkade från år 2001 verkat som brobyggare mellan finländarna och den nuvarande befolkningen i Viborg och på Näset, i synnerhet inom historieforskning och kultur. Centret ordnade kurser, seminarier och exkursioner med olika teman som samlade forskare och andra intresserade från båda länderna. Tolknings- och översättningstjänsterna har sänkt språkmuren, en sakkunnig rådgivning och vägledning  skingrade fördomar.

Många initiativ som Viborgs-centret har tagit har verkställts och syns i Viborgs gatubild. De permanenta utställningarna över autonomi- och självständighetstiden lockar fortfarande besökare till Viborgs slott. Före kontakterna lades på s p.g.a. Ukrainakriget fortsatte Föreningen Pro Sorvalin Hautausmaa r.y.  iordningsställandet av Sorvali begravningsplats med frivillig hjälp av ryska och finska ungdomar. Wiborgs Nyheter presenterades för intresserade viborgare. Karelska Förbundet arrangerade höstbal på Runda Tornet.

Under Viborgscentrets trettonåriga historia har tiotals personer varit aktiva och offrat sin tid och sin arbetsinsats för centrets syften. I synnerhet minns vi den mångårige ordföranden Hans Andersin. Verksamhetsledaren Galina Pronin spelade en avgörande roll. Andra namn som är värda att särskilt nämnas är Pertti Joenpolvi, Kauko Sipponen och Alla Matvijenko, den sistnämnda speciellt i Viborg.

Emer Silius