Östsvenska Kvinnoförbundet

Östsvenska Kvinnoförbundet och Öst-Svenska Blomsterfondföreningen hade ett aktivt verksamhetsår 2019. Månadsmötena har fr.o.m. början av året hållits som lunchmöten på restaurang Perho. Föredragshållare på månadsmötena har varit Marketta Tamminen, som berättade om Silvret i Wiborg, Hannele Helkama-Rågård, som berättade om Wiborgs Konstvänners tavlor och verksamhet, Annika Helkama-Tötterman, som visade postkort målade av Helena Helkama samt Emer Silius, som kom med nyheter från Monrepos och Sorvali. Ett av månadsmöternaa ägnade vi åt att berätta för varandra om våra gamla minnen från Wiborg. Utfärderna under året gick till Halosenniemi och till det nya biblioteket Ode. Jullunchen intogs på restaurang Börs vilket redan tycks ha blivit en tradition.

Annika Helkama-Tötterman