Wiborgs Konstvänner

Året 2019 var föreningens 129 verksamhetsår. I år firar föreningen sitt 130-årsjubileum och  planeringen av festen har påbörjats. Vår ordförande Hannele Helkama-Rågård höll festtalet på 7 januarisoarén på Riddarhuset i januari 2019 över temat ”Viipurin Taiteen­ystävät – Wiborgs Konstvänner”.

Föreningen har inlett samarbete med Viipurin Taiteilijaseura. I augusti reste vår ordförande med sekreteraren Leena Räty och några av Taiteilijaseuras medlemmar till Viborg och träffade direktören för Eremitagets museum i Viborg.

I oktober ordnade föreningen en resa till Tavastehus med temat ”Höstdag i Tavastehus”. Där  besöktes Tavastehus konstmuseums utställning Kotimaan kasvot.  Vår medlem, konstmuseets amanuens Päivi Viherluoto, hade skapat en elegant utställning som också omfattade en fin skara målningar från vår förenings samlingar.

Wiborgs Konstvänners samlingar utökades i fjol med inköp av Adolf von Beckers oljemålning Maalaisserkku och som donation fick föreningen Marita Walldens gipsskulptur Istuva från år 1932. 

Heli Halste-Korpela
vice ordförande