Wiborgs Konstvänner

Föreningen Wiborgs Konstvänner rf – Viipurin Taiteenystävät ry har firat vårts lands 100-års- jubileum genom att delta i tre utställningar, i Tavastehus, Villmanstrand och Kuusankoski.
I Tavastehus konstmuseum deltog vi i utställningen Yhteiset kuvamme med målningar av Eero Järnefelt, Väinö Hämäläinen med flera.

I Södra Karelens konstmuseum i Villmanstrand arrangerades utställningen Karjalan kasvot. Där deltog föreningen med elva konstverk från sina samlingar, bland annat Pekka Halonens, Väinö Hämäläinens, Marcus Collins och Leopold Kerpels målningar.
I Kuusankoskihuset ordnades utställningen ”Kymmene älv i Finlands konst”. Konstvännerna bidrog med Victor Westerholms målning ”Kymijoelta, 1902”

Våra samlingar utökades också under år 2017. Helsingfors stadsmuseums vänner rf donerade en pastell, ”Viborg i elden, 1940” av Matti Taskinen. Till minne av Finlands jubileumsår anskaffade Wiborgs Konstvänner Hugo Simbergs oljemålning ”Kvinnan på stranden med vita kläder”.
Utlåningen av Konstvännernas samlingar från bägge museerna till olika utställningar har varit mycket livlig under året. Finlands jubileumsår har på många sätt varit ett händelserikt år för föreningen.

Heli Halste-Korpela