Wiborgs Läns Segelförening

Wiborgs Läns Segelförening r.f. är en segelförening med gamla anor. Föreningen grundades år 1873 i Viborg. Idag är WLS en aktiv segelförening med 110 medlemmar och ett sommarställe och seglarhamn på Våtskär i södra Lovisa skärgård. WLS har två större evenemang per år: årsmöte och talko på våren samt sommarträff, oftast i augusti, ute på Våtskär. Därtill träffas mindre grupper på Våtskär för att fira midsommar eller för att göra något gemensamt på Våtskär. Seglarhamnen på Våtskär är trygg och har en fin pontonbrygga, seglarstuga och bastu. Kommondor är John Hörhammer (johan@innovoice.fi) och sekreterare Anna Wahren-Cederberg (anna.wahren-cederberg@porvoo.fi). 

Anna Wahren-Cederberg