Vårmöte mars 2013

18.11.2014 kl. 22:20
Vid gillets vårmöte i mars 2013 hölls ett föredrag av gillesbrodern Magnus Diesen om ”Diesen Wood Co i Karelen – min farfars livsverk”. Föredraget publiceras som en artikel i detta WN 2013.

I april gästade gillesbröderna avec Ateneum där man stiftade bekantskap med Eero Järnefelt-uställningen och utställningen Slottets skatter. Efter besöket intogs gemensam lunch på rest. Lehtovaara i gemytlig stämning. I september var gillesbröderna inbjudna till gillets finska broderförening Pamaus på Karjalahuset. Vid höstmötet i november gästades gillet av författaren och journalisten John Chrispinsson från Stockholm som talade om ”Viborgs historia sett med rikssvenska ögon”. Även Sveriges ambassadör Anders Lidén hedrade mötet med sin närvaro.

På gillets höstmöte fr.v. nyvalda ordf. Mikael Westerback, Sveriges ambassadör Anders Lidén, ordf. Lars-Einar Floman, föredragshållaren John Chrispinsson, Stockholm och gillets fd ordf. Göran Lagerman. Foto Jan Sandström.

 

Vid höstmötet valdes styrelsen för 2014 som består av Mikael Westerback som nyvald ordförande, Albert Andersson, Johan Björkell, Alexander Grandin, Paul Nouro, Jan Sandström och Holger Stubb. Gillets arkiv har i fjol överlåtits till Svenska litteratursällskapets arkiv.

Lars-Einar Floman

 

rs