Vårmöte mars 2014

12.11.2015 kl. 21:03

Vårmötet hölls den 19 mars 2014 varvid Wiborgs Nyheters huvudredaktör Lars-Einar Floman höll ett intressant anförande om sin tidning kompletterat med skioptikonbilder – i modern tappning. Vårexkursionen för bröder avec gick im wunderschönen Monat Mai till Stensböle gård där gillesbrodern, tillika gårdens intendent Henrik Degerman tog emot. Efter en gedigen specialvisning gick färden till Borgå där en schangdobel lönch avnjöts på Café Cabriolé.

Den 6–7 september var Gillet medarrangör i en seminarieresa till Viborg för att högtidlighålla att det gått 70 år sedan vapenstilleståndet. Höstmötet begicks den 17 november då exkommodor Jan Hörhammer i ord och bild välformulerat beskrev Wiborgs Läns Segelförening i går och i dag.

I år hålls vårmötet den 16 mars. En exkursion ordnas den 6 maj till Högkvartersmuséet i S:t Michel med påföljande lönch i Mikkelin klubi.

Gillets styrelse består av ordförande Mikael Westerback, vice ordförande Jan Sandström, sekreterare Albert Andersson, skattmästare Johan Björkell, klubbmästare Paul Nouro, intendent Alexander Grandin samt ministern utan portfölj Holger Stubb. 

 

Mikael Westerback

Rabbe Sandelin