Vår- och höstmötet 2015

06.11.2016 kl. 11:08

Vårmötet hölls den 16 mars i fjol varvid krigshistorikern, överstelöjtnanten i.a. Ari Raunio talade över det intressanta ämnet: ”Viborg i II världskriget”. Vårexkursionen för gillesbröderna avec gick den 6 maj till S:t Michel där Högkvartersmuséet besöktes. Därefter följde frukostmiddag å Mikkelin Klubi där det givetvis serverades Vorschmack och Gös Walewska samt Marskens egen snaps.

Höstmötet begicks den 16.11. då gillesbroder Carl-Fredrik Geust kunnigt och medryckande talade om ”Flyget i Viborg”. Det må även nämnas att Gillet som vanligt hade ett eget välfyllt bord på 7 Januari soarén å Riddarhuset.

Gillets styrelse består av ordförande Mikael Westerback, viceordförande Jan Sandström, sekreterare Albert Andersson, skattmästare Johan Björkell, klubbmästare Paul Nouro, intendent Alexander Grandin samt minister utan portfölj, Holger Stubb. 

Till hedersmedlem har kallats gillets tidigare ordförande Lars-Einar Floman.

 

Mikael Westerback 

Rabbe Sandelin