Materialet på denna arkivsida är licensierat enligt Creative Commons Share Alike 3.0.

Vi upplåter materialet gratis, och du har tillåtelse att använda materialet hur du önskar (bl.a. citera, översätta, förkorta eller bygga vidare på det, eller utnyttja det kommerisellt). Gör du det, får du emellertid inte lägga några nya restriktioner på ditt nya material, utan det du skapar måste distribueras med exakt samma, öppna licens.

Källan (Wiborgs Nyheter), årtalet och den ursprungliga artikelförfattarens namn skall uppges vid eventuell användning.

Wiborgs Nyheter

I PDF-arkivet finns innehåll från tidningen Wiborgs Nyheter (tidningar från 1967 och framåt skannas som bäst). Filstorleken är kring 3 MB.

Notera att äldre nummer än 2005 är skannade. De stora filernas upplösning måste för denna webbsida minskas ordentligt för att göra filstorleken hanterlig, men filerna har ett maskinläst textlager över bilden, för att göra texten lättläsligare och dessutom sökbar. Tyvärr gör den optiska maskininläsningen fel där bilden blivit otydlig - men de ”skrivfelen” är alltså inte redaktionens, utan datorns. Högupplösta faksimiler kan beställas per e-post: info@sandelinmedia.com 


 

 
Wiborgs Nyheter 2017  
Wiborgs Nyheter 2016  
Wiborgs Nyheter 2015  
Wiborgs Nyheter 2014  
Wiborgs Nyheter 2013  
Wiborgs Nyheter 2012 Wiborgs Nyheter 2001
Wiborgs Nyheter 2011 Wiborgs Nyheter 2000
Wiborgs Nyheter 2010 Wiborgs Nyheter 1999 (100-årsnummer)
Wiborgs Nyheter 2009 Wiborgs Nyheter 1998
Wiborgs Nyheter 2008 Wiborgs Nyheter 1997
Wiborgs Nyheter 2007 Wiborgs Nyheter 1996
Wiborgs Nyheter 2006 Wiborgs Nyheter 1995
Wiborgs Nyheter 2005