Materialet på denna arkivsida är licensierat enligt Creative Commons Share Alike 3.0.

Vi upplåter materialet gratis, och du har tillåtelse att använda materialet hur du önskar (bl.a. citera, översätta, förkorta eller bygga vidare på det, eller utnyttja det kommerisellt). Gör du det, får du emellertid inte lägga några nya restriktioner på ditt nya material, utan det du skapar måste distribueras med exakt samma, öppna licens.

Källan (Wiborgs Nyheter), årtalet och den ursprungliga artikelförfattarens namn skall uppges vid eventuell användning.

Wiborgs Nyheter

I PDF-arkivet finns innehåll från tidningen Wiborgs Nyheter från 1995 och framåt. Filstorleken är kring 3 MB. Nyare nummer läggs upp cirka ett halvt år efter att den tryckta utgåvan distribuerats.

Notera att äldre nummer än 2005 är skannade. De stora filernas upplösning måste för denna webbsida minskas ordentligt för att göra filstorleken hanterlig, men filerna har ett maskinläst textlager över bilden, för att göra texten lättläsligare och dessutom sökbar. Tyvärr gör den optiska maskininläsningen fel där bilden blivit otydlig - men de ”skrivfelen” är alltså inte redaktionens, utan datorns. Högupplösta faksimiler kan beställas per e-post: rabbe@sandelinmedia.com 

Den ursprungliga utgivningen 1899-1939 hittar du skannad och sökbar på Nationalbibliotekets digitala tjänst


 

Wiborgs Nyheter 2023

Wiborgs Nyheter 2022

Wiborgs Nyheter 2021

Wiborgs Nyheter 2020

Wiborgs Nyheter 2019

Wiborgs Nyheter 2011

Wiborgs Nyheter 2018

Wiborgs Nyheter 2010

Wiborgs Nyheter 2017

Wiborgs Nyheter 2009

Wiborgs Nyheter 2016

Wiborgs Nyheter 2008

Wiborgs Nyheter 2015

Wiborgs Nyheter 2007

Wiborgs Nyheter 2014

Wiborgs Nyheter 2006

Wiborgs Nyheter 2013

Wiborgs Nyheter 2005

Wiborgs Nyheter 2012

Wiborgs Nyheter 2001

Wiborgs Nyheter 2000

Wiborgs Nyheter 1999

Wiborgs Nyheter 1998

Wiborgs Nyheter 1997

Wiborgs Nyheter 1996

Wiborgs Nyheter 1995